Новини

Министър Василева се срещна с представители на Федералното министерство на околната среда на Германия

IMG_3248_1 Министър Ивелина Василева се срещна днес с Рита Шварцелюр-Зутер, парламентарен  държавен секретар на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална Република Германия и с водената от нея делегация. Срещата се състоя преди началото на IX-то заседание на българо-германската Ръководна група за изпълнение на Споразумението между правителствата на Република България и на Федерална република Германия за сътрудничество при опазването на околната среда, подписано през 1993 г.  Тези срещи са регулярни и се провеждат на реципрочен принцип. Министър Василевa даде висока оценка на сътрудничеството между двете ведомства. „Помощта, която германската страна ни оказа през годините и продължава да ни оказва и към настоящия момент в рамките на проектите по двустранното сътрудничество, е от изключителна важност за справяне с предизвикателствата, които държавата ни има като нова страна членка“, каза министър Василева. Германските представители се запознаха с основните задачи пред българското правителство в областта на опазването на околната среда. По време на срещата Рита Зутер представи „Програмата за действие по климата на ФРГ 2020“, която предвижда окончателно излизане от употреба на ядрената енергия и увеличаването дела на ВЕИ и други екологосъобразни  енергоизточници. Програмата бе представена в МОСВ на заседанието на българо-германската Ръководна група за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. Ще се обсъдят и законодателни актове на ЕС в областта на отпадъците и въздуха, законодателни инициативи в областта на климата, пакет „Климат – енергетика 2030“,  както и 21-ата среща на страните по Рамковата конвенция на  ООН за изменение на климата, която ще се проведе в края на годината в Париж.