Новини

Строителството по програмата за саниране в София тръгва от юли

саниране 63 са подадените заявления за безплатно саниране по националната програма, съобщи зам.-кметът Ирина Савина. През юли може да стартира обновяването на сградите. Зам.-кметът с ресор "Инвестиции и строителство представи свършеното до момента по програмата. 39 от подадените заявления са получили положителна оценка, 17 от тях са върнати за корекция. Седем са в процедура на разглеждане. 25 са подписаните договори между Столична община и сдруженията на собствениците. От тях 12 са подписани и от банката и областния управител. Предстои останалите да бъдат внесени след празничните дни. Най- много подписани договори има в районите: "Искър", "Слатина" и "Младост", "Подуяне" и "Триадица".В "Искър", "Слатина" и "Подуяне" са подписани по четири договора, а в "Триадица" и "Кремиковци" по два, уточни заместник-кметът. Тя поясни, че 24 са районите, в които има допустими сгради за кандидатстване по програмата. „Със стартирането на програмата е създадена работна група, която има за цел да контролира процеса. Тя също оказва съдействие на гражданите. Провеждат се и регулярни срещи с жителите на Столична община и срещи с домоуправители на жилищни сгради", обясни Савина. „Повечето допуснати сгради за саниране са с един или два входа", съобщи арх. Влади Калинов. "В тях хората се познават. При останалите не могат да се споразумеят. Вторият проблем е за допустимостта, ако един не е съгласен”, обясни той и напомни да се обърне внимание на промените, влезли в проект на Министерски съвет в сряда.