Новини

Синдиците на КТБ погнаха 129 за борчове

Покани за предсрочна изискуемост до 129 лица с кредити от КТБ са изпратили през изминалата седмица синдиците на фалирания трезор Росен Ангелчев и Лазар Илиев. Това става ясно от редовния им отчет пред Фонда за гарантиране на влоговете. По закон предсрочно изискуеми са кредити; които не са били погасявани редовно. От доклада на представителите на фонда обаче не става ясно дали всички погнати са фирми, или сред тях има и физически лица. За сметка на това от отчета лъсва, че 41 дружества са заплашени от процедури по несъстоятелност. Синдиците са записали, че за толкова фирми са предприети „действия по предявяване на вземания, присъединяване към или подаване на молби за започване на производства по несъстоятелност". Те отчитат също, че са стартирани изпълнителни производства срещу 5-има кредитополучатели - т.е. изземане на имущество, тъй като не погасяват кредита си. Срещу 7 лица, теглили заеми от КТБ, пък е пристъпено към изземане на обезпеченията, които са заложили срещу взетия кредит. Макар в отчета да не са посочени поименно кредитополучателите, сред тях най-вероятно е и TV7, в чиято сграда в сряда влезе частен съдебен изпълнител. През изминалата седмица синдиците са поискали от съда да обяви за недействителни и общо 20 прихващания, направени от акционерно дружество. Кое е то обаче, не е указано.

Cross.bg