Новини

В район „Овча купел” са готови с ВиК проект за 28,5 млн. лв.

Чакат отварянето на новата ОП „Околна среда“

Елица Илчева С 28,5 млн. лв. ще изградят канализацията и водопроводната система в столичните квартали „Горна баня“ и „Овча купел“. На финал е първият етап от проекта, чието изпълнение може да започне догодина. Това съобщи кметът на район „Овча купел“ Христина Семерджиева на пресконференция в БТА. Районът е бенефициент по програмата за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“ към Министерството на околната среда и водите. Проектът включва подмяна и изграждане на 15 км водопровод и канализация в кварталите „Овча купел“, за местността Овча купел – стара част, и „Горна баня“ заедно с вилната зона. 6 км са за „Овча купел“. Изпълнението е разделено на два етапа. Първият е подготвителната част, която е струвала 1,39 млн. лв. По този етап са изготвени и одобрени проектите за ВиК мрежите за двата квартала. Направен е и доклад за съответствие на инвестиционните проекти. Изготвен е още анализ за разходи и ползи от проекта. „В момента за окончателното финализиране на първия етап предстои издаването на разрешение за строеж за двата квартала“, обясни Семерджиева. Вторият етап от проекта представлява самото строителство на водопровода и канализацията, което ще се финансира от новата ОП „Околна среда“ след одобрение от МОСВ на изпълнението на първата част. След като идейните проекти бъдат одобрени за подкрепа по оперативната програма, се сключва споразумение за отпускане на средствата за строителството. Столичната община участва по проекта със съфинансиране в размер на 20% от сумата. „Ако се справим успешно с одитирането на първия етап и нямаме проблеми по ОП „Околна среда”, се надяваме следващата пролет да има сключено споразумение и да започне изграждането на канализацията”, заяви Семерджиева. Реализацията на проекта ще позволи включването на около 818 нови домакинства към канализацията и 245 потребители към водопровода. Той не задоволява изцяло нуждите от ВиК в столичния район, но е сериозна стъпка към решаването на проблемите му. Началото на обновлението на мрежите започна с изграждането на 4 колектора, които са пуснати в действие. Три от тях са в кв. „Горна баня“.