Новини

По ПРСР откриха иновативно предприятие в Долна Диканя

Единствено по рода си в Югоизточна Европа предприятие за преработка на зеленчуци с инсталация за анаеробно разграждане на биологични отпадъци, пречиствателна инсталация и фотоволтаична инсталация заработи в село Долна Диканя, община Радомир. Общият размер на инвестицията е над 8 млн. лв., като 4 млн. лв. са осигурени по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. Новото предприятие откри министър-председателят Бойко Борисов, на официалната церемония присъстваха и зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Атидже Алиева-Вели, народни представители, областният управител Ирена Соколова, кметовете на Перник и Радомир. Премиерът Борисов подчерта, че истинският бизнес има подкрепа от страна на държавата в лицето на Държавен фонд „Земеделие“. „Това е пътят за развитие на регионите, защото предприятия като това са гарант за изкупуването на земеделската продукция на стопаните, а и за осигуряването на заетост за местните хора“, допълни Борисов. Основната дейност на предприятието „Елейа“ ЕООД е обработване на сурови зеленчуци и пакетирането им в предпочитани от потребителите разфасовки. Собствениците залагат на внедряване в производството на екологична, енергоспестяваща и безотпадна технология, осигуряваща намаляване на себестойността на продуктите и повишаване конкурентоспособността на предприятието. Това е най-голямата инвестиция, направена в региона от 80-те години на миналия век. В област Перник са сключени договори за проекти по ПРСР за над 100 млн. лв., от които субсидиите са в размер на повече от 77 млн. лева. „Радващото е, че по-голямата част от проектите са свързани с производството и преработката на земеделска продукция. Най-ценното в такъв тип инвестиции е перспективата за осигурено изкупуване на продукцията на стопаните от региона“, заяви при откриването на преработвателното предприятие изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов. „Предприятието е нагледен пример за ефективен резултат от доброто партньорство на бизнеса с държавата при целенасоченото усвояване на европейските средства от Програмата за развитие на селските райони“, изтъкна Ася Милева, управител на „Елейа“ ЕООД