Новини

Отвориха ценовите оферти за проектиране и строителство на Лот 3.3 на АМ „Струма”

IMG_8051 Днес в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Офертите бяха отворени в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” инж. Асен Антов. Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 75 % и тежест на техническата оценка 25 %. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по показател техническа оценка на предложенията са със следното цифрово изражение, съгласно Методика за оценка:

  1. ДЗЗД „ПСТ Струма 3”, съставено от „ПСТ Груп” ЕАД, „Рутекс” ООД и „Понсстройинженеринг” ЕАД – 33,43 т.;
  2. Консорциум „Струма – Лот 3.3”, който се състои от „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД – 100 т.;
  3. Обединение „АМ Струма”, с участници „Трейс Груп Холд“ АД, NGEContracting, Франция и „Пътища И Мостове” ЕООД – 58,57 т.
По време на заседанието комисията обяви, че един от участниците не е допуснат до отваряне на ценова оферта. Това е „Обраскон Хуарте Лаин” АД, Испания, при който е установено несъответствие на техническото предложение. След като пликовете бяха отворени стана ясно, че най-ниската цена е предложена от Консорциум „Струма – Лот 3.3”, който е посочил договорна сума от 213 144 512 лв. без ДДС и максимална договорна цена, която не може да бъде превишавана – 234 123 012 лв. без ДДС. Офертата на ДЗЗД „ПСТ Струма 3” включва договорна сума от 228 145 216 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 249 123 716 лв. без ДДС. Обединение „АМ Струма” ще изпълни проектирането и строителството на лот 3.3 на Ам „Струма” срещу договорната сума от 259 807 040 лв. без ДДС и максимална договорна цена – 280 785 840 лв. без ДДС.