Новини

Заместник-министър Любен Петров: България отчита постоянен ръст на стокообмена с Индонезия

България отчита постоянен ръст на стокообмена с Индонезия през последните години, съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на бизнес среща между представители на индонезийския и българския бизнес. През 2014 г. търговията между България и Индонезия е достигнала равнище от 81.7 млн. щ.д., което е увеличение от 12.8 % спрямо 2013 г. България е важен транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от ОНД заради своето географско положение, заяви заместник-министър Петров. Той допълни, че страната ни развива модерна и адекватна транспортна и логистична инфраструктура. Достъпът до морски транспорт на пристанищата на Черно море и транспорта по р. Дунав превръщат България в основен водещ транспортен и транзитен център, каза още заместник-министърът. В заключение той допълни, че българското правителство прилага конкретни мерки и стимули за подкрепа и насърчаване на инвестициите: ускорени административни услуги, финансова подкрепа за изграждане на инфраструктура, финансова подкрепа за професионално обучение и частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски, придобиване на имоти държавна или общинска собственост при облекчени условия, както и пакет от насърчителни мерки за приоритетни инвестиционни проекти от страна на правителството. За първите два месеца на 2015 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 12.1 млн. щ.д., което е с 62.9 % повече спрямо същия период на предходната 2014 г. Износът на България за този период е на стойност 5.7 млн. щ.д. (75.5 %), а вносът от Индонезия – 6.4 млн. щ.д. (53.1 %). За периода януари-февруари 2015 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: Сурови или необработени тютюни (2.5 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (0.6 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (0.4 млн. щ.д.); Семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (0.3 млн. щ.д.); Машини и апарати за запояване и заваряване (0.3 млн. щ.д.); Препарати от видовете, използвани за храна на животни (0.3 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (0.3 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса са: Кафе (0.9 млн. щ.д.); Полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми (0.8 млн. щ.д.); Палмово масло (0.7 млн. щ.д.); Аминосъединения (0.4 млн. щ.д.); Синтетични влакна (за предене) (0.4 млн. щ.д.); Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин (0.3 млн. щ.д.); Пневматични гуми от каучук (0.3 млн. щ.д.) и др.