Новини

Европейската комисия преведе 557 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

На 27 април 2015 г. Европейската комисия (ЕК) преведе 557 324 468 лв. на България за възстановяване на сертифицирани разходи по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС).  С транша сумата на общо преведените от Комисията към България средства по ОПОС възлиза на 1 398 927 665 лв.   С писмо от 12 ноември 2014 г. Европейската комисия информира България, че плащанията по ОПОС се възобновяват (след една година прекъсване) в резултат на възстановеното доверие и диалог с Европейската комисия и предприетите от Управляващия орган на оперативната програма мерки за подобряване на системите за управление и контрол.   След възобновяване на плащанията по ОПОС от ЕК, последователно с 6 транша, от 21 ноември 2014 г. до 4 декември 2014 г. на България бяха преведени общо 438 503 954 лв. от фондовете на Европейския съюз.   Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ ритмично разплаща верифицирани разходи на бенефициенти. От ноември 2014 до 28 април 2015 г. ОПОС е разплатила на бенефициенти над 556,5 млн. лева.