Новини

Зам.-министър Везиева връчи сертификат за инвестиция клас "А" на „фьосталпине ФАЕ София”

IMG_0020_1 „Инвестицията на „фьосталпине ФАЕ София” ООД е показател, че нашите усилия да направим бизнес средата за инвестиции прозрачна и стабилна дават резултат“. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева при връчването на сертификат за инвестиция клас "А" на фирмата, която е основен доставчик на компоненти за железопътната инфраструктура в страната и региона. Сертификатът се издава за инвестиционен проект „Конкурентно развитие”, който е на стойност 5.017 млн. лв. и предвижда разкриването на 52 нови работни места. В рамките на проекта върху площ от 300 кв. м. ще бъде изградена нова сграда за производство и складиране на материали и готова продукция в София . Зам.-министър Везиева подчерта, че инвестицията на „фьосталпине ФАЕ София” ООД спада към високотехнологичните производства. „За екипа на Министерство на икономиката е приоритет привличането на инвестициите като цяло, но особено внимание обръщаме на инвестициите свързани с високите технологии, с производства1 и с устойчиви работни места“, подчерта Везиева. По нейни думи „фьосталпине ФАЕ София” ООД е показала във времето, че е доказана марка за качество и успешен пример за устойчив и конкурентноспособен бизнес. „Инвестиционните ни намерения за разширяване на складово-производствената база, в подкрепа на които е издаден и сертификат клас „А“, са свързани с перспективите за по-нататъшно развитие на релсовия транспорт в България и инвестициите за интегриране на българските железопътни мрежи в европейските транспортни системи“. Това каза Симеон Евтимов, управител на компанията по време на връчването на сертификата. Той подчерта, че освен прякото насърчаване на инвестициите от страна на Министерство на икономиката, на което компанията се радва, от голямо значение ще бъде и косвеният ефект от правителствената подкрепа за приоритетни инвестиции в железопътния транспорт.