Новини

Отпуснати са 37 млн. лв. за участъка Белокопитово-Каспичан и реконструкция на водопреносната мрежа „Карамфил-Звездел” и 500 000 лв. за археологически дейности в Плиска

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МРРБ в размер на 29 млн. лв., с които ще се финансира строителството на АМ „Хемус” в участъка „Белокопитово-Каспичан”, и допълнителни трансфери в размер на 8 108 000 лв. по бюджета на община Момчилград за реконструкция на водопреносната мрежа на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел”, която обхваща седем села на територията на общината. Други 500 000 лв. бяха отпуснати за археологически и реставрационни дейности в първата българска столица Плиска. Този ангажимент беше поет от министър-председателя Бойко Борисов при участието му в церемонията, с която беше отбелязана 1150-ата годишнина от покръстването на българския народ в началото на месеца. С друго решение кабинетът отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, във връзка с изграждането на ЛОТ 2 на АМ „Струма“ Дупница – Благоевград. Имотите са в землищата на с. Блатино, гр. Дупница, с. Джерман, гр. Бобошево, с. Бараково и гр. Кочериново, област Кюстендил, и на селата Бело поле и Зелен дол, област Благоевград. Поради промяна в собствениците на имоти, беше изменено и решение на правителството от юни 2013 г. за отчуждаване на частни имоти за изграждането на същия участък. Ангажиментите по отчуждителните процедури са на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решенията на МС може да бъдат обжалвани по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.