Строител

Инж. Иван Колелиев: Предизвикателство за мен е да налагам модерни решения в проектирането и строителството

Мартин Славчев Инж. Иван Колелиев – управител на „Инжконсултпроект” ООД, е роден в София през януари 1979 г. По това време майка му следва „Пътно строителство” във Висшия инженерно-строителен институт (ВИСИ), а баща му специализира в катедра „Пътища”. През 2001 г. инж. Колелиев завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „Пътно строителство”. След дипломирането си започва работа в проектантската фирма „Инжконсултпроект“, основана от баща му през 1990 г. „С течение на времето проблемите и задачите от управленско естество ставаха все повече. Това логично доведе до идеята да задълбоча обучението си. През 2010 г. бях приет редовно обучение в Cass Business School, London, специалност MBA (Master of Business Administration), където в рамките на година успях да се запозная с много от добрите бизнес и управленски практики в световен мащаб”, разказва той. Може да се каже, че строителството е семейна традиция за инж. Колелиев. „Родителите ми са пътни инженери. Това обстоятелство определено имаше тежест при избора ми на университет. Освен това още от създаването на семейната фирма съм взимал участие под някаква форма, пък и била тя като латоносач при извършване на полските измервателни работи”, споделя строителят. Първите проекти в практиката му са основно за рехабилитация на пътища и улици. „По времето, когато започнах, това бяха основните обекти. Липсваха възлагания на ново строителство на пътища и магистрали, както и по-мащабни проекти за градски кръстовища на две и повече нива. В това отношение младите колеги, които сега се дипломират, са привилегировани. Те имат възможност да участват в мащабни проекти, като АМ „Хемус”, АМ „Струма”, скоростни пътища”, коментира инж. Колелиев. Според него градските обекти са тези, които естествено привличат повече внимание и са по-интересни от професионална гледна точка. Преобразуването на градското пространство така, че то не само да отговаря на техническите спецификации, но и да е естетически и визуално атрактивно и модерно, без да е натрапчиво, винаги е предизвикателство. „Интересен обект, в който съм участвал, е ландшафтното оформяне на бившата кариера до Терминал 2 на летище София. Тази зона се превърна в място за провеждане на музикални фестивали и концерти на открито, като се надявам с откриването на новата станция на метрото да започне да се използва по-активно и да й се намери по-широко приложение”, казва той. Друг интересен обект, върху който е работил инж. Иван Колелиев, е реконструкцията на кръстовището на бул. „Липник“ и бул. „Цар Освободител“ в Русе, която се извършва в момента. Участвал е и в изготвянето на плана на велосипедните трасета за Русе, който бе приет на сесия на Общинския съвет и вече е част от ОУП на града. С това Малката Виена стана първият и единствен засега град в България с приет и действащ подобен велоплан. Като строител, в момента инж. Иван Колелиев участва в заключителния етап на проект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”. Той предвижда благоустрояването на зоната на площад „Независимост” и на зоната под бул. „Мария Луиза” в София с обща площ 8000 кв. м. Зоната на площад „Независимост“ (под Ларгото) е с площ 4850 кв. м. Тя обхваща пространството между съществуващите подлези на Източната порта на античния град Сердика, централния подлез с храм „Света Петка Самарджийска“, площите под пътната връзка между булевардите „Княз Дондуков“ и „Тодор Александров“ и под площада пред ЦУМ. В тази зона ще бъдат частично реставрирани локализираните археологически структури и ще бъде обърнато специално внимание на консервацията на секторите със запазени настилки. Предвижда се и възстановяването на надлъжния и напречния профил и тротоара на разкрития сектор от Декуманус максимус, както и реконструкция на пиедесталите, които са носели колонния ред по фронта на Декумануса. Ще бъдат обособени зони за музейно експониране на демонтираните при разкопките под бул. „Мария Луиза” останки от църква и фрагмент от хан от средновековния период, както и експозиции на привнесени от други части на града артефакти от античната епоха. Ще бъдат оформени зони за отдих с кафе пунктове, пространства за провеждане на сценични дейности и изложби, артгалерии и книжарница. Ще се ситуират и площи за административно-техническо управление на комплекса и информационно-туристическо обслужване на посетители. Зоната под бул. „Мария Луиза” е с площ 3150 кв. м и обхваща територията между централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ и северния вестибюл на метростанция II-8, като включва покритото пространство под трасето на булеварда. Тази зона ще е с музеен характер и предвижда цялостна консервация на всички проучени и съхранени археологически останки. Ще бъдат изградени метални ажурни пасарелки на места със стъклен под, осигуряващи два екскурзоводни маршрута. Първият ще дава възможност на посетителите да се запознаят като цяло с консервираната, частично реставрирана и експонирана археология. Вторият маршрут е допълващ и ще позволява по-детайлно запознаване с някои археологически останки. Особено внимание ще бъде обърнато на запазените и документирани декоративни елементи (мозайки), които ще бъдат съхранени. Ще бъде извършена и консервация на секторите с оригинална настилка на античните улици, а в частите, където тя не е запазена – реинтеграция на такава по съществуващ образец. Проектът „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”. Строителят не може да определи кой е любимият му обект. „Бих казал, че по-скоро имам любима и интересна дейност, която започнах активно да развивам преди 5 години – обследване и управление на активите на пътната инфраструктура. Вече имаме най-доброто оборудване за събиране на данни за състоянието на пътищата в България и въобще в нашия регион. Внедрили сме в дейността си интегрирани решения на финландската фирма Roadscanners Oy и френската Vectra. Събираните от нас данни дават възможност да се идентифицират и „лекуват“ причините за повредите по пътищата. По този начин се увеличават многократно ползите и ефективността на вложените в ремонт и поддръжка средства. В момента се опитваме да убедим стопаните на този вид инфраструктура в ползите от едно такова решение и не на последно място – да покажем как и защо добрите пътища струват по-малко”, казва инж. Колелиев.