Новини

Министерството на туризма въвежда ясен регламент за категоризацията на туристическите обекти

За първи път в България се въвежда регламент за условията, на които трябва да отговарят апартаментните туристически комплекси, хостелите и апартаментите за гости. Те са разписани в новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията, която е публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма www.tourism.government.bg. След изтичането на 14 дневния законов срок, постъпилите предложения ще бъдат обсъдени и обобщени, а наредбата ще бъде предложена за приемане от Министерския съвет.Това е един от основните нормативни актове в сферата на туризма, чието приемане е било забавено с близо 2 години. Младежката аудитория, която основно ползва услугите на хостели, може да разчита, че ще получи следните услуги в тях – предоставяне на безплатна карта на града, достъп до оборудвано кухненско помещение, до всекидневна с телевизор и озвучаване, възможност за ползване на телефон, почистване на стаята, достъп до интернет/Wi-Fi и др. По отношение на апартаментните туристически комплекси е предложена възможността за припокриване с изискванията към хотели. По-специфичните изисквания към тях са свързани с изграждането на обекта и въвеждането на съставните му части в експлоатация като жилищни сгради. С Наредбата се разделят видовете туристически обекти в две категории - клас А, включващ хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили и клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги; ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове. Премахнати са неактуалните изискванията и са създадени нови, които се съобразяват с реалната ситуация в местата за настаняване, и са отчетени тенденциите в предлагането. Така например се опростяват и намаляват формалните изисквания към местата за настаняване клас Б, с което се създават по-добри възможности за семеен или малък бизнес. Същевременно се завишават изискванията към висококатегорийните хотели, свързани с осигуряване на комфорта на туриста. Сега например са фиксирани размерите на телевизорите в помещенията за нощуване в най-високия клас хотели, броят и видът на възглавниците, съдържанието на мини-бара, броят и размерът на кърпите в банята, предлагането на „TurnDown” обслужване и др. Въвеждат се и специални правила към изграждането, обзавеждането и оборудването на хотелски стаи и апартаменти, съдържащи уреди и приспособления за обслужване на хора с намалена подвижност. За първи път са разписани изисквания към менюто на закуската, към услугата „олинклузив”, към съдържанието нарумсървиза и др. С наредбата се създава задължително изискване за въвеждане на единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с хотелските рецепции. Целта на това ново изискване е туристът да бъде максимално улеснен, особено ако му се наложи да потърси бърза или спешна помощ. В Наредбата е обърнато специално внимание на къмпингите, както и на отделните територии в тях, предназначени за ползване от каравани/кемпери, палатки или с изградени бунгала. Въведени са минимални изисквания за този вид туристическа услуга – наличие на ел. инсталация и електрическо захранване за всяка къмпингова единица. Къмпинговата единица за палатки следва да има съответна маркировка, като необходимата площ за една палатка е 50 кв. м. (за къмпинг категория три звезди), 40 кв. м. (за две звезди) и 32 кв.м. (за една звезда). Мястото за караванисъщо трябва да е маркирано и да е оборудвано с излази за вода и електричество. Новата Наредба въвежда ред и по отношение на обслужването и предлаганите услуги в заведенията за хранене и развлечения. Например времетраенето за изпълнение на поръчката ще зависи и от звездите на обекта. Така поръчка за студени предястия, салати и аперитиви трябва да се изпълнява до 10 минути в заведенията "пет звезди" и "четири звезди", и до 15 минути в заведенията "три звезди" и"две звезди". За отделни видове аламинути и ястия с по-сложна технология сервитьорът е длъжен да предупреди, че поднасянето им ще се забави. За всички категории ще важи изискването отварянето на бутилираните напитки - безалкохолни, бира и вино, да се извършва пред погледа на клиента при поднасянето им. Към всички обекти и категории има разписани изисквания за образование, професионална и езикова квалификация, на които следва да отговарят ключовите фигури от персонала на съответния обект. Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на ясни правила за работа от страна на хотелиери и ресторантьори, и предлагане от тяхна страна на висококачествени туристически услуги. Очакванията са това да доведе до увеличаване приходите от туризъм и повишаване броя на туристите в страната (български и чуждестранни). След влизането в сила на наредбата, действащите места за настаняване и заведения за хранене, ще имат на разположение 6 месечен гратисен период, за да приведат дейността си в съответствие с изискванията. Всички новосъздадените обекти, след датата на обнародването й, ще се категоризират по новите изисквания. Министерството на туризма вече е на финала в работата и по новата наредба за балнеолечебни, спа и уелнес услуги, където ще бъдат детайлно разписани процедурите по сертифициране на обектите, които ги предлагат. По тази причина в наредбата за категоризация отпадат като подвид хотелите – „балнеохотел”, „СПА-хотел” и „уелнес-хотел”.