Новини

Девет са офертите за супервизия на проектиране и строителство на Лот 3.3. на АМ „Струма“

Девет са получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Публично днес бяха отворени предложенията на: 1.      ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“, което се състои от следните търговски дружества: -         „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“, Англия; -         „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД; -         „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД. 2.      ОБЕДИНЕНИЕ СТРУМА КОНСУЛТ, което се състои от следните търговски дружества: -         „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД; -         „ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД КОНСУЛТИНГ“ АД; -         „АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР“ Г.м.б.х.- Австрия; -         „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД. 3.      „РУТЕКС“ ООД. 4.      Обединение „ЕН АР - Т7 - Инфрам“, което се състои от следните търговски дружества: -         „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД; -         „Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД; -         „ИНФРАМ“ АД, Чехия; -         „ИНФРАМ“ ЕООД. 5.      ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“, което се състои от следните търговски дружества: -         „ПЪТКОНСУЛТ 2000“  ЕООД; -         „ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД; -         ИРД инженеринг С.р.л.“, Италия. 6.      Обединение „Супервизия 3.3“ ДЗЗД, което се състои от следните търговски дружества: -         „ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания; -         „ГЕОЕКСПЕРТ България“ ЕООД; -         „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД. 7.      Консорциум „МОСТИ - ИКП 3.3“, който се състои от следните търговски дружества: -         „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; -         „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД. 8.      ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА - АСОЧИАТИ 3.3“, което се състои от следните търговски дружества: -         „ТРИ ЕС ИНВЕСТ“ ЕООД; -         „ДОПРАВОПРОЙЕКТ“ АД, Словакия -         „СТРОЛ – 1000“ АД; -         „ГАМА СЪРВИСИС“ ЕООД; -         „ДИ  ЕС ИНВЕСТ“ АД. 9.      „ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Прогнозната стойност на посочените услуги е в размер на 7 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е 60 месеца.