АМ "Струма" лот 3.2

Четирима са кандидатите за изготвяне на идеен проект за лот 3.2 на АМ „Струма”

Прогнозната стойност на поръчката е 1 185 000 лв.

Четири заявления за участие са постъпили в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от лот 3.2 на АМ „Струма”. Това стана ясно по време на публичното заседание в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Прог­нозната стойност на търга е 1 185 000 лв. без ДДС. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Транспорт”. Предложенията на кандидатите бяха отворени по реда на постъпването им. Първо бяха прегледани документите на Обединение „Лот 3.2 ПРОЕКТ”, съставено от „Пътпроект 2000” ООД, „БИАС – М” ЕООД, „Геотехника – АБС” ООД , „Бондис” ООД и „Свеко – Енергопроект” АД. Вторият участник е Обединение „СПЕА и партньори”, в което участват „СПЕА – Инженерия Еуропеа“ АД (Италия), „СивЕн Дизайн Сървисис” ООД и „Геоконструкт” ЕООД. Останалите претенденти за изготвянето на идейния проект са: Обединение „Алтернатива 3.2” ДЗЗД, включващо „Евроконсулт” АД (Испания), „Проес Консулторес” АД (Испания), „Илия Бурда” ООД; и Консорциум „Мости - ИПК 3.2”, в който са се обединили „Мости България” EООД, Мости Катовице” Сп.З.о. о (Полша) и „Инжконсултпроект” ООД. Процедурата за лот 3.2 на АМ „Струма” беше обявена от НКСИП в началото на април. Избраният изпълнител ще разработи алтернативен проект на проекта за тунел с дължина 15 км, за който през миналата година бяха установени редица проблеми. Беше взето решение вариантът с дългия тунел за лот 3.2 да се преразгледа заради високата стойност, геоложките условия в Кресна и времевите ограничения за изпълнението му. В новият идеен проект ще бъде заложен скоростен път с 24 къси тунела и 25 моста и виадукта. Проектантите следва да завършат работата за 168 дни. Ще спечели икономически най-изгодната оферта. След като бъде изготвен алтернативният вариант, ще се вземе окончателното решение кой от двата проекта е по-добър. Това трябва да се случи в края на 2015 г.