Новини

Отсечката от АМ „Хемус” до Плевен ще се изпълни за три години

Надявам се в рамките на три години да бъде завършен участъкът от АМ „Хемус” до Плевен. Основание за това ни дава фактът, че успяхме да включим АМ „Хемус“ в Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на официалния старт на строителството на тролейбусно депо в Плевен. В момента Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) провежда ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“. В търга се състезават шестнадесет компании и обединения. Успоредно с процедурата за избор на изпълнител през юни НКСИП ще проведе и обществено обсъждане на готовия Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проект „Доизграждане на автомагистрала „Хемус” (Ябланица - Белокопитово)” в 17 града. По думите на министъра на транспорта за развитието на региона ще повлияе не само доизграждането на АМ „Хемус”, но и строителството на моста Никопол – Турну Мъгуреле. Той припомни, че през изминалия април в Крайова с колегата му, министъра на транспорта на Румъния Йоан Рус, се договориха двете страни да започнат предпроектни проучвания за неговото изграждане. Ивайло Московски изрази надежда те да приключат в рамките на тази година, така че през следващата да започне строителството му. Предстои да се обмислят и вариантите за финансиране, като е възможно използването и на частни инвестиции.