Новини

Европарламентът осигури 1 млрд. евро за младежка заетост

България може да се възползва от инициативата

Европейско финансиране в размер на 1 млрд. евро ще бъде осигурено на страните членки през 2015 г. за създаването на работни места за 650 хил. младежи. Това предвиждат последните промени в правилата на Европейския социален фонд, одобрени от Европейския парламент, съобщиха от пресслужбата на представителството на ЕП в България. Финансирането по Инициативата за младежка заетост е допълнение към средствата на Европейския социален фонд, предназначени за 20 страни членки с региони, в които младежката безработица надхвърля 25%. Предложението на Европейската комисия беше одобрено без промени с 632 гласа „за“, 30 „против“ и 31 въздържали се. „Ние сме в надпревара с времето и Европа дава тласък на младежката заетост. Предизвикателство беше да постигнем стабилно и широко подкрепено споразумение за рекордно кратко време – това показва, че когато действаме решително, ЕС е ефективен“, заяви докладчикът по темата Елизабет Морен - Шартие (ЕНП, Франция). Броят на младежите между 15 и 25 години, които не работят, не учат или не са на стаж, тревожно нараства, по-специално в страните членки с най-големи трудности в съфинансирането на европейските програми. Това прави особено важно осигуряването на средства в началото на проектите за създаване на заетост, посочи тя в изказването си. Средствата за Инициативата за младежка заетост за 2014 - 2020 г. са 3,2 млрд. евро, към които ще се добавят още най-малко 3,2 млрд. евро от Европейския социален фонд. До февруари тази година ЕК е одобрила 28 от общо 34 оперативни програми за младежка заетост, всяка от които може да получи до една трета от полагащите й се средства веднага щом промените в правилата влязат в сила. Одобрените 1 млрд. евро, които ще бъдат на разположение през тази година, ще повишат приноса на ЕС в разходите по проекти от 1 - 1,5% до 30% през 2015 г. Но това не са нови средства, тъй като парите вече са били предвидени за Инициативата за младежка заетост. Страните, които могат да се възползват от инициативата, са Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. В България младежката безработица се изчислява на 23,6% през февруари – първи месец на ръст след няколко поредни на осезаем спад. Най-ниска е в Германия, Австрия и Дания, а най-висока – в Гърция, Испания, Хърватия и Италия. С предвидените средства страните членки ще могат да започнат проектите, от които имат нужда, а дейностите по инициативата трябва да бъдат изпълнени до края на 2018 г. Прогресът в първите години ще бъде от решаващо значение за цялостния успех на инициативата. Предстои промените в правилата да бъдат одобрени от Съвета на Европейския съюз и ще влязат в сила на следващия ден след публикуването им в Официалния вестник на ЕС.