Новини

Изпращаме ОПРР за финално одобрение от ЕК

Публикуван е последният вариант на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020” (ОПРР), става ясно от единния информационен портал за структурните фондове на ЕС - www.eufunds.bg. След като ОПРР беше приета от Министерския съвет тази седмица сега предстои изпращането й за официално одобрение от ЕК. Най-съществената промяна в последния вариант е свързана с начина на управление на проектите. „Делегираме на 39-те общини от първо, второ и трето ниво за финансиране функциите на междинно звено по отношение на избора на проекти. С това правомощие общините ще трябва сами да направят подбора на проектите в рамките на всеки интегриран план. Важно е дейностите по тези проекти да отговарят на условията за допустимост на разходите“, коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Припомняме, че в „ОПРР 2014 – 2020” се предвижда областните градове да се обособят като центрове за растеж, а по-малките да получават еврофинансиране за подкрепящи и балансиращи функции. Селищата са разделени на 4 нива, като първо е столицата София, второ включва девет града (Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин), а трето - 29 града. Последното 4 ниво обхваща 28 града, които ще действат като опорни и балансиращи центрове на областните градове от трето ниво. Очаква се ЕК да одобри ОПРР до лятото и първите схеми по нея да бъдат отворени в средата на годината.