Новини

В Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са възможни повишения на речните нива

В Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са възможни повишения на речните нива. Това съобщиха от пресцентъра наМинистерство на околната среда и водите (МОСВ). По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) валежите днес ще са на повече места, главно в Западна и Централна България. Количествата – предимно между 10 и 15 л/кв.м, а в отделни райони около 20 л/кв.м. Във вторник валежите ще намалеят и ще са на по-малко места. Количествата – до 2 л/кв.м, в планинските райони, локално, е възможно до 5-6 л/кв.м. В сряда вероятността за валежи е малка. Водните количества на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за високи води. През изминалото денонощие нивата на реките са се изменяли в границите от + 14 до - 37 см. Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 14 см до - 2 см. Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се са се понижили с до - 8 см. Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 11 см до - 37 см. Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили от + 4 см до - 17 см. В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения на речните нива, в резултат на снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд. Дунавски басейн: повишения са възможни по течението на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Черноморски басейн: нивата на реките ще се понижават. Източнобеломорски басейн: • Река Тунджа – възможни са повишения в горното и средното течение вследствие на валежи. • Река Марица – в резултат на снеготопене и валежи от дъжд са възможни повишения в горното течение на основната река и на Родопските Чепинска, Стара река, Въча, Чепеларска, Първеницка и северните притоци на Марица – Тополница, Луда Яна и Стряма. • Река Арда – в резултат на прогнозирани валежи се очакват повишения в целия водосбор на реката. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ – БАН прогнозира: водните нива в басейна на двете реки ще са под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ –БАН прогнозира: водните нива в басейна на реката ще са под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: в резултат на снеготопене и прогнозирани валежи са възможни повишения в средното и долното течения на реките Места и Струма. Възможни са внезапни поройни наводнения. В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.