Новини

Николова: Подобряването на инфраструктура увеличава възможностите за просперитет на градовете

Подобряването на инфраструктурата, особено градската е съществен фактор за изграждането на устойчиви и динамични градски центрове, които увеличават възможностите за просперитет и развитие на бизнес средата, предприемачеството, туризма, повишаване на конкурентоспособността и заетостта. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на обновения парк при ЖП гарата в град Петрич. С изпълнението на обекта завършва първия етап от реализация на финансирания със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. проект «Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич». С малко над 6 млн. лв. по него се финансира възстановяване, благоустрояване и модернизиране на зелени площи, междублокови пространства и улици и се изгражда велосипедна алея. С разполагаемите през програмния период 2007-2013 г. средства в размер на 13.1 млн. лв. от Оперативна програма „Регионално развитие“ община Петрич получи възможност да стане по-привлекателна за своите жители и гости.