Новини

Николай Николов: Изграждането на интерконектора България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност на региона

„Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще повиши енергийната сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Николай Николов в Белград, на среща с държавния секретар на Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия Миряна Филипович. „Интерконекторът ще допринесе за диверсификацията на маршрутите на природен газ и ще повиши междусистемната свързаност на двете страни“, каза още Николов. По първоначални технически параметри проектът се предвижда като реверсивна връзка, която да свърже националните газопреносни мрежи на България и Сърбия. „Предвид бързо променящата се световна газова карта, изграждането на интерконекторните връзки на България със съседните страни има ключово значение за намаляване енергийната зависимост на страната и региона“, категоричен бе заместник-министър Николов. По неговите думи реализацията на интерконектора със Сърбия е важен елемент за постигане на диверсификация както на източниците, така и на маршрутите за доставка на природен газ. За ускоряване работата по проекта на срещата присъстваха и ръководствата на държавните компании „Сърбиягаз“ и „Булгартрансгаз“. Обсъден бе и напредъкът на работата по актуализацията на параметрите, разписани в Меморандума за изграждане на интреконекторната връзка, подписан през 2012 г. Изпълнението на българо-сръбския проект е разделено на две фази, като финансирането по първата фаза се осъществява със средства по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2014 г., а по втората фаза – по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за настоящия програмен период 2014-2020 г. В рамките на срещата двете страни заявиха категоричната си подкрепа за проекта и се обединиха около необходимостта от ускоряване работата по изграждането на интерконектора. Междусистемната газова връзка България-Сърбия е обявена от Европейската комисия за проект от общ интерес на ЕС.