Новини

Павлова участва в среща на министрите, отговарящи за стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова взе участие в срещата на министрите, отговарящи за Стратегията на ЕС за Дунавския регион и външните министри на държавите-участнички в инициативата, която се проведе в Брюксел днес. Целта на форума е министрите да бъдат информирани за работата на ротационното председателство на Баден-Вюртемберг и да обсъдят актуални въпроси, включително и възможностите за финансиране на дейностите, предвидени по стратегията. Министър Павлова информира форума, че България подкрепя общата декларация по Стратегията. С нея се дава съгласие за Единна управленска структура на Дунавската стратегия, която ангажира в по-голяма степен страните от Дунавския регион. Държавите се споразумяха да прилагат принципа на „тройката“ председатели - „предишно – сегашно – бъдещо председателство“. Декларацията описва основните отговорности на Ротационното председателство като водещ елемент в управленската структура. Подчертана беше ролята на новосъздаденото звено за контакт на Дунавската стратегия в подкрепа на политическото и оперативно ниво. Министрите обсъдиха необходимостта от по-добро насочване на всички финансови източници в подкрепа на изпълнението на Стратегията. Министър Павлова официално заяви желанието на България да поеме Ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион по време на председателството на Съвета на ЕС, през втората половина на 2018 г. „Това ще позволи да се приложи координиран подход по отношение на макрорегионалните стратегии и в частност Дунавската стратегия. Ще продължим да обсъждаме нашето предложение в рамките на формата на Националните координатори и се надяваме да получим Вашата подкрепа и подкрепата на Европейската комисия“, посочи регионалният министър. Тя информира присъстващите партньори, че България е изпълнила на национално ниво координационната си работа по Дунавската стратегия. „България заложи целите на Дунавската стратегия в своите стратегически документи за новия програмен период. Ще положим усилия, за да идентифицираме нови стратегически проекти, отговарящи на целите на Стратегията в области като околна среда, научни изследвания, енергетика, земеделие и др. При оценката на проектните предложения в секторните оперативни програми и в програмите за териториално сътрудничество изискваме да има допълнителен критерий за принос към Дунавската стратегия“, посочи министър Павлова. Тя сподели мнението си, че са необходими по-активни действия за координиране на различните европейски фондове за изпълнението на Стратегията. Според нея Европейските структурни и инвестиционни фондове остават основният източник за финансиране, но би трябвало да се търсят възможности за финансиране и по различни програми на ЕС, управлявани от Европейската комисия, финансовите институции и частния сектор. Днешната среща е доказателство за значението, което държавите-членки отдават на засилване на политическото ръководство, процеса на вземане на решения и финансовите възможности за успешното изпълнение на Дунавската стратегия в контекста на дебата за подобряване управлението на макрорегионалните стратегии, каза в изказването си министър Павлова.