Новини

Отворена е ценовата оферта на допуснатия участник за предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги

В Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворена ценовата оферта на допуснатия участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности. Отворената ценова оферта на „ЕСРИ-България” ООД е на стойност 668 000 лв. без ДДС. Основната цел на проекта, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на ГИС базирани информационни технологии.