Новини

Нанков откри Световната конференция на Международната организация на геодезистите

„Подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места е основен приоритет на правителството“, каза във видеообръщение към участниците министър Лиляна Павлова

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков поздрави представителите на над 70 държави, които участват в работната седмица на Международната организация на геодезистите. Днес той откри 15-тата годишна среща на една от най-големите браншови организации в областта на геодезията, строителството, архитектурата. В изказването си заместник-министърът отбеляза, че работата и професионализмът им са гаранция за качественото изпълнение на широкия спектър от проектантски и производствени геодезически дейности и на стоящите пред обществото ни инвестиционни намерения. Участниците в международния форум поздрави чрез видеообръщение и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. В него тя отбеляза, че подобряването на жизнената среда и благоустрояването на населените места е основен приоритет в дейността на правителството. Според нея това е пряко свързано с планирането, строителството, изграждането и поддръжката на инфраструктурата. Като основна цел министърът определи създаването на мултицелеви кадастър, който да е сигурна база за фискални, екологични, технически и правни нужди, както и на широк спектър от електронни услуги въз основа на пълен обхват на кадастрални и пространствени данни с високо качество. Тя посочи, че превръщането на кадастъра и геоданните в ядро от информация може да подпомогне решенията за различни нужди на обществото, като превенция на бедствия, опазване на околната среда и природните ресурси, гарантиране сигурността и правата на собственост, устройствено планиране и инвестиции.