Новини

Представиха проекти, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Проведе се семинар за представяне на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, организиран от Министерски съвет, на който Столична община беше поканена да представи проектите, които изпълнява по програмата за „Културно наследство и съвременни изкуства”. Събитието се провежда съвместно с Посолството на Кралство Норвегия в Р България, като държава донор на приблизително 97% от средствата по двете грантови схеми. Д-р Надежда Кирова, директор на ОКИ „Музей за история на София” презентира проектите на София по първа и втора мярка на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, а именно „Античната история на София, културно – историческо наследство достъпно за всички”, в рамките на който ще се реализират реставрация и консервация на Западната порта на Сердика и Триъгълната кула на Сердика, както и сеизмично укрепване на базиликата „Св. София”, и „Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет”, който предвижда създаването на 4 дигитализационни центъра. Д-р Кирова обясни, че в резултат от изпълнението на проекта „Античната история на София, културно – историческо наследство достъпно за всички” около Западната порта на Сердика ще бъде изграден археологически парк на открито, към Триъгълната кула на Сердика ще бъдат приспособени пространства за изложби, конференции и концерти, което ще доведе до допълнително обогатяване на културния календар на столицата. В рамките на втория проект, изпълняван от Столична община -„Дигитализация на културното наследство – достъпен портал към историческата памет” ще се създадат 4 дигитализационни центъра за Софийска градска художествена галерия, Софийска градска библиотека, „Музей за история на София” и ОКИ „Музей за история на София. Те ще дадат възможност за непосредствен достъп на широката общественост до богатите архиви и експонати на трите общински културни институтa. В рамките на събитието се представят и други успешни проекти, финансирани по ФМ на ЕИП, изпълнявани от различни институции и НПО-та.