Новини

България потвърди ангажимента си за строеж на Втората фаза от обхода на Габрово

Правителството потвърди ангажимента на България за строителството на Фаза II от проекта „Обход на гр. Габрово”, включваща тунел под връх Шипка, съгласно индикативните стойности в размер до 520 млн. лв., при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, и/или със средства от държавния бюджет на България при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси. Тази фаза е предвидена за изпълнение през периода 2016-2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под връх Шипка. Фаза I, която е в процес на изпълнение, включва строителството на участък с дължина 23,25 км и етапна връзка на обхода със съществуващия първокласен път между Велико Търново и Габрово, както и изготвяне на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Средствата за реализиране на проекта са осигурени чрез подписан на 14.05.2013 г. договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция „Пътна инфраструктура” на стойност 98 562 050,88 лв. Строителните дейности по тази фаза са стартирали. Етап I е по същество завършен, като на 03.12.2013 г. е подписан Акт 15. В ход е строителството на етап II. Изграждането на етапи III и IV и етапната връзка ще стартира в най-скоро време след приключване на отчуждителните процедури на засегнатите имоти. Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север - Юг.