Новини

Павлова обсъди възможностите за сътрудничество с Турция в областта на кадастъра

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова се срещна с Орхан Еркан, директор на Световната конференция на Международната организация на геодезистите (FIG) 2018 и Левент Озмюз, генерален секретар на Съюза на камарите на турските инженери и архитекти. Те са в София за участие в Световната конференция на организацията, която събра на едно място най-авторитетните браншови организации в областта на геодезията, строителството, архитектурата. Гостите оцениха събитието като изключително успешно и представиха целите на форума, който ще се проведе в Турция през 2018 г. По време на срещата бяха обсъдени актуалните предизвикателства пред кадастъра – в национален и световен мащаб. Общо бе мнението, че кадастърът засяга много важни сфери като добрата инфраструктура и привличането на инвестиции и е гаранция за законност и условие за благосъстоянието на гражданите. Министър Павлова представи идеята си за оптимизация на кадастъра у нас, която включва като първа стъпка внасяне в Министерския съвет на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта му е да ускори процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната. На следващ етап ще се работи и за създаването на мултицелеви кадастър, който ще бъде от изключителна полза за потребителите на кадастрални данни и ще им предоставя бърз, качествен и сигурен достъп до електронни услуги. Решено бе също да се обмислят възможностите за обмен на опит и добри практики в областта на кадастъра между България и Турция, които като съседни държави с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II България – Турция, имат много общи интереси. Гостите отправиха покана към България да се включи в експертна работна група, която да изготви стратегия за развитието на пазара на земя в региона.