Новини

Две са отворените оферти за определяне на обезщетение и техническо посредничество при отчуждаване на имоти за доизграждане на АМ „Хемус“

Публично днес в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ бяха отворени ценовите предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“. Отворени бяха офертите на следните участници: 1.      „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД с предложена цена – 189 700 лв. без ДДС; 2.      ДЗЗД „Обединение 2015 за автомагистрала „Хемус“ с предложена цена – 198 890 лв. без ДДС.