Новини

МРРБ отрече твърденията на Тома Белев за кадастралната карта на Банско

Министерство на регионалното развитие опроверга  твърденията на Тома Белев, бивш председател на управителния съвет на асоциацията на парковете в България, във "Фейсбук" по повод писмо, което той е получил от МРРБ относно издаване на акт за държавна собственост на ски-съоръжения и ски-писти в НП Пирин. Ето какво заявяват от МРРБ по повод кадастралната карта на Банско: "Във връзка с поредните твърдения в социалната мрежа "Фейсбук" от страна на г-н Тома Белев, уточняваме : Уважаеми г-н Белев, Във връзка с поредния Ви опит да интерпретирате българското законодателство в удобна за Вас теза и опитите Ви да внушите в публичното пространство негативи към МРРБ, за пореден път сме длъжни да уточним и разясним: Във Фейсбук на 20.05.2015г. посочвате, че в писмото си МРРБ (изх. № 92-00-277/18.05.2015г.) твърди, че Банско нямал кадастрална карта, поради което не може да се актуват пистите и лифтовете над Банско. В този смисъл, в сайта на МРРБ от 20.05.2015г. коректно се опитахме да Ви поправим, че във въпросното наше писмо твърдим точно обратното на написаното от Вас, а именно - че за землището на гр. Банско има приети кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), което обаче не е достатъчно да се състави нов акт за изключителна държавна собственост (АИДС) на основание чл.71, ал.1 от ЗДС, тъй като НП Пирин (в чиято територия са и въпросните писти и лифтове над Банско) е разположен на територията на общо седем общини, като за всичките все още няма приети КККР. Изрично в писмото ни е отбелязано, че независимо от това, за НП Пирин е съставен акт за изключитена държавна собственост (АИДС) № 3/16.01.1997 г., в който е включена и зоната на ски-пистите “Ски зона център град Банско”. Независимо от това, на 21.05.2015г. продължавате да твърдите, че липсват актове за държавна собственост за писти и ски съоръженията в обхвата на концесията. За трети пореден път опровергаваме тази неистина, като най-отговорно Ви заявяваме: Националият парк Пирин попада в обхвата на 18 землища на територията на седем общини, а именно: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли. В землището на гр.Банско, за което е приета кадастрална карта, попада част от територията на НК Пирин, в която е разположена ски зоната съобразно предвижданията на одобрения със Заповед № 09-13/01.03.2001 г. на кмета на община Банско териториално устройствен план (ТУП). Ски зоната обхваща, както териториите на ски пистите, така и тези на обслужващите ги съоръжения. Цялата площ на ски зоната - част от националния парк, е включена в акта за изключителна държавна собственост (АИДС) № 3/1997 г. Т.е. за ски зоната, считано от 1997 г. и до момента, има съставен акт за държавна собственост, противно на Вашите твърдения. След като за землищата на всички населени места, в които попадат части от НП Пирин, бъде приета кадастрална карта, ще бъдат предприети действията, регламентирани в чл. 71 от ЗДС за съставяне нов АИДС за територията. Подчертаваме, на целия национален парк, част от който е както ски-зоната, така и резерватите „Юлен“ и „Баюви дупки – Джинджирица“. В този смисъл, г-н Белев, специално пак Ви уточняваме - Ски зоната, (която е част от НП Пирин), е включена в АИДС №3/16.01.1997 г., където е подробно е индивидуализирана с координатите на граничните си точки. Докато е част от НП Пирин, ски-зоната винаги ще е включена в акта за изключителна държавна собственост на парка и никога няма да бъде отделно актувана като друг вид държавна собственост, както некомпетентно се опитвате да предлагате. Уважаеми г-н Белев, МРРБ няма да се умори да казва и брани истината. Оставаме на разположение и занапред да Ви предоставяме добросъвестно информация."