Новини

Избран е изпълнител на проектирането и строителството на автомагистрала „Струма“ - лот 3.3

След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.3“, за изпълнител на обществената поръчка е определен участникът – Консорциум „СТРУМА - ЛОТ 3.3“.В обединението влизат „ГБС- Инфраструктурно строителство“ АД, „Пътстрой-92″ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД. Приетата договорна сума, предложена от този участник, е в размер на 213 144 512 лв. без включен ДДС. Приетата договорна сума e цената за изпълнение на всички дейности по обществената поръчка. Максималната договорна цена, предложена от този участник, е в размер на 234 123 012 лв. без ДДС. Тя е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по изпълнението на договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора.