Новини

11 са кандидатите за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

11 са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработването на идеен проект за АМ „Русе – Велико Търново“. Целта е да се проучат възможните технически решения за изграждане на автомагистралата, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5. Ще се изследват социално-икономическите последици от реализирането на проекта и мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на: ·        „Инжконсултпроект“ ООД; ·        „Трафик Холдинг“ ЕООД; ·        „Пътпроект 2000“ ООД; ·        ДЗЗД „Проект Русе 2015“, в което участват: „3TI Проджети ингенериа интеграта“ Спа, Италия, „Рутекс“ ООД, „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД; ·        „Виа План“ ЕООД; ·        „Илия Бурда“ ЕООД; ·        „Алве Консулт“ ЕООД; ·        ДЗЗД „АМ Янтра“, с участници: „Трансконсулт-22“ ООД, „Контролс“ ООД, „МОТТ МАКДОНАЛД“, Англия; ·        „Пътпроект“ ЕООД; ·        Консорциум „Мости“, в който са: „Мости България“ ЕООД, „Мости Катовице“ Сп., Полша; ·        „Ежис-ППМ“ ДЗЗД, в което участват: „Ежис България“ ЕАД, „Ежис интернасионал“ АД, Франция, „Проджект Планинг енд Менинджмънт“, България. Началото на проекта е Дунав мост при гр. Русе при км 0 на път I-2, а краят е приблизително при км 118 - пресичането със съществуващия път I-5 Велико Търново – Габрово, в близост до с. Соколово. Индикативната стойност на поръчката е 1 250 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни. Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.