Новини

Бизнесът може да кандидатства директно в Брюксел по програма Евростарс

Българският бизнес може да кандидатства директно в Брюксел по програма Евростарс. Възможностите ще бъдат представени на информационен ден, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и програма Евростарс утре (26 май 2015 г.) от 10 ч. в хотел „Маринела“, София (бивш „Кемпински“). Целта на тази програма е да се подкрепят тези малки и средни предприятия, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите. Целевата група на тази Програма са тези предприятия, които се характеризират с изявена насоченост към клиентите на пазара, желаещи да постигнат силни международни позиции чрез реализацията на пазарно-ориентирани проекти с висока добавена стойност. Програмата подкрепя тези малки и средни предприятия, които ще ръководят съвместни научно изследователски или иновационни проекти в партньорство с друго/и МСП или голямо предприятие или изследователски организации (минимум двама участника от минимум две страни - членки на програмата). Проектите, които ще се финансират, трябва да са в полза на предприятията и крайният продукт от проекта да е на две години разстояние от момента на внедряването му в производството. ЕВРОСТАРС стимулира съвместни международни изследователски и иновационни проекти, чрез облекчаване достъпа на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги. Ана Томашек от програма „Евростарс“ ще представи правилата за допустимост, процес за кандидатстване, как да попълним апликационната форма, процес на оценка. Мина Жечева, проектен координатор в ИАНМСП ще обясни националните правила, приложими по Евростарс. Останалите лектори ще бъдат Миомир Кнежевич, член на Независимия оценителен панел, който ще разкаже как да подготвим проектното предложение. Добра практика ще представи Владимир Ставров, управител на АМГ Технолоджи ООД, а за намирането на международен партньор ще говорят от Enterprise Europe Network.