Новини

Емил Радев ГЕРБ/ЕНП: Нова евродиректива ще предотвратява прането на пари

Директива за борба с прането на пари подобрява съществуващото европейско законодателство в тази сфера, като предвижда създаването на централен регистър, който да съдържа информация за крайните бенефициенти на корпоративни и юридически лица, както и на доверителни фондове. Това съобщи на пресконференция във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. По думите му, регистърът ще бъде достъпен за звената за финансово разузнаване на държавите-членки, за банките, а също и за разследващите журналисти. „Тези заинтересовани лица ще могат да получат информация за съответния собственик, която да включва име, месец и година на раждане, гражданство, държава на пребиваване и относителен дял на собствеността”, допълни Радев. Той постави акцент и върху ефекта на директивата върху т.нар. „политически застрашени лица” (държавни глави, членове на правителства, съдии от Върховния съд, депутати и членове на техните семейства). „При бизнес отношения те ще трябва да доказват източника на своите средства”, информира Емил Радев. Той посочи още, че за първи път директивата обхваща и данъчните престъпления, като приканва към повече сътрудничество между органите за финансово разузнаване в Европейския съюз. „Предвижданите максимални административно-имуществени санкции са най-малко два пъти размера на ползата, извлечена от нарушението, когато той може да се определи. В случай, че размерът на това обезщетението не може да се определи, предвижданата санкция е минимум 1 млн. евро”, изтъкна Радев. Българският евродепутат от ГЕРБ допълни, че при нарушения, свързани с кредитни или финансови институции, максималните имуществените санкции са от поне 5 млн. евро или 10% от общия годишен оборот за юридическо лице. По силата на новата директива, която трябва да бъде въведена в националните законодателства в рамките на срок от 2 години, ще се изготви и черен списък от трети държави, които имат законодателни пропуски в сферата на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма. „Регламентът се отнася и до информацията, необходима при трансфера на финансови средства, тъй като се предвижда събирането на подробна информация за изпращача и получателя на тези преводи – име на клиента, банкови данни, име и адрес на банката, ако плащането минава поне веднъж през институция извън ЕС. За плащания, извършени изцяло в рамките на ЕС, режимът ще бъде олекотен”, отчете Емил Радев. Радев обърна специално внимание и на новия нормативен акт, приет от Европейския парламент във връзка с несъстоятелността на малките и средни фирми. „Над 200 000 такива фирми в ЕС са застрашени от производство на фалит. Новият регламент цели те да получат възможност да бъдат оздравени, преди да бъде обявен фалит”, посочи още той.