Новини

В Банско ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за сътрудничество между България и Гърция

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.” По време на заседанието ще бъде представена оценка за напредъка по програмата и ще бъде направен преглед на одобрените проекти. Общият бюджет на програмата за сътрудничество между България и Гърция възлиза на 138 691 303 евро, от които приносът на Европейския фонд за регионално развитие е 85% - 117 887 607 евро. Основна й цел е да се засили сътрудничеството в пограничната територия чрез изпълнението на общи проекти в областта на околната среда, културата, инфраструктурата и граничната сигурност, туризма, предприемачеството, научните изследвания и прилагане на нови технологии. Програмата включва четири области от българска страна - Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково. Заседанието на Комитета за наблюдение ще се проведе утре, 26 май, от 10:30 часа в хотел „Премиер Лъкшъри Маунтин Ризорт“, град Банско.