Новини

ДНСК ще сезира прокуратурата заради неправомерно премахване на въздушни кабелни мрежи в София с фалшифицирани документи

В Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, по електронната поща на 25.05.2015г. е получен сигнал за започнато принудително премахване на въздушни кабелни електронни мрежи на територията на гр.София. Във връзка с горното уведомяваме, че всички издадени от ДНСК заповеди за премахване на незаконно изградени въздушни кабелни електронни мрежи на територията на гр.София са изпълнени. При извършена проверка от органите на ДНСК е установено, че незаконно се режат улични кабелни мрежи по неистински документ – фалшива заповед с положен фалшифициран подпис и фалшифициран печат на ДНСК. От органите на ДНСК незабавно са уведомени органите на МВР за преустановяване на незаконните действия по премахване на кабели. Предстои сезиране на прокуратурата за предприемане на действия, относно съставения неистински документ и самоуправните действия.