Новини

Руският бизнес работи с най-голямо желание с България в ЕС

България е сред петте страни от ЕС, с които руският бизнес работи с най-голямо желание и след известно затишие двете страни могат да започнат нов етап в двустранните търговско-икономически връзки. Това заяви Виктор Ермаков, генерален директор на Руската агенция за подкрепа на малкия и среден бизнес, който заедно с Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) откриха бизнес форум в Москва. „Целта на бизнес форума е да допринесе за по-нататъшно разширяване на икономическите връзки между България и Русия. Както и да предостави възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Русия за търговско и производствено коопериране, за увеличаване обема на двустранната търговия и инвестиции, за обмен на добри производствени и търговски практики“, заяви от своя страна Мариета Захариева. Виктор Ермаков допълни, че руските малки и средни фирми проявяват силен интерес да работят с български предприятия. „От друга страна българските фирми могат да се възползват от редица преференции, давани от руската държава за МСП“, допълни той, като призова да се прави икономика от взаимен интерес, тъй като и двете страни се нуждаят от външни пазари. Участие във форума взеха представители на 40 български и близо 60 руски фирми. В рамките на българската делегация са 12 малки и средни предприятия, чиято мисия е финансирана по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. В рамките на проведения българо-руски бизнес форум изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева подписа споразумение за сътрудничество с Московската федерация на предприемачите. С този договор ние създаваме допълнителни възможности за развитие на още по-динамични бизнес контакти между предприятията от двете страни, подчерта Захариева.