Новини

Насърчаването на местния добив на природен газ и либерализацията на електроенергийния пазар са сред водещите приоритети на МЕ

Насърчаването на местния добив на природен газ и либерализацията на електроенергийния пазар са сред водещите приоритети на Министерството на енергетиката. Това стана ясно от участието на заместник-министрите на енергетиката Жечо Станков и Николай Николов в конференцията "Енергийна стратегия за Европа - диверсификация и енергийна сигурност". Събитието бе организирано от сдружение "Граждани за европейско развитие на България", Вилфред Мартенс Център за европейски изследвания и фондация "Ханс Зайдел" в България. Двамата заместник-министри представиха ефектите от бъдещата либерализация на пазара на електрическа енергия върху държавните дружества, както и етапът, на който се намира обявеният конкурс за търсене и проучване на нефт и газ в дълбоко Черно море. „Предоставянето на разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси в блоковете „Силистар“ и „Терес“ бе едно от първите решения, което взе настоящото правителство“, каза заместник-министър Жечо Станков. На 18 април бе публикувана обявата за двата блока в официалния вестник на Европейския съюз. Енергийният заместник-министър представи правните аспекти в конкурсите за търсене и проучване на нефт и природен газ. По неговите думи едно от изискванията към кандидатите е те да имат не по-малко от 150 млн. евро реализирани нетни приходи от продажби за последните три финансови години, което дава възможност в конкурса да участват вече доказали се успешни компании от бранша. „Най-ефективната мярка за намаляване зависимостта на България от внос на енергийни ресурси основно от един източник е местният добив“, категоричен бе Станков. Към момента в страната той е едва около 5%. Заместник-министърът подчерта, че първоначалните геоложки проучвания в дълбоко Черно море дават основание за оптимистични очаквания за сериозен добив. „Вече има заявен интерес към обявените конкурси от страна на водещи компании в бранша и нашите очаквания са до крайния срок- 21 септември, техният брой да се увеличи“, каза Жечо Станков. Разрешенията за търсене и проучване на нефт и газ в блоковете „Силистар“ и „Терес“ ще се издават за петгодишен срок с възможност за удължаване два пъти за по 2 години всеки път. Заместник-министър Николай Николов представи ефектите от либерализацията на електроенергийния пазар върху държавните дружества. По неговите думи един от ефектите за Националната електрическа компания ще бъде отпадането на нейните ангажименти, свързани с дейностите й на „обществен доставчик“ и „единствен купувач“. Николай Николов обяви положителните резултати на НЕК за първото тримесечие на тази година. „За този период компанията бележи печалба от 25 млн. лева, което е положителна промяна от 119 млн. лева сравнено със загубата на НЕК от 94 млн. лева през първото тримесечие на миналата година“, каза заместник-министърът. Според него това е добър знак за стабилизирането на сектора и сигурността на енергийната система на България.