Новини

Близо 139 млн. лв. са били парите на БЕХ в КТБ

Към 20 юни 2014 г., общият размер на паричните средства в Корпоративна търговска банка (КТБ) на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и на дъщерните му дружества възлиза на 138 839 000 лв. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на енергетиката Теменужка Петкова. В отговор на въпрос на депутатът Мартин Димитров, какви пари са имали дружества с държавно участие, чийто принципал е Министерството на енергетиката, в КТБ, Петкова обясни: "По-конкретно за самия холдинг, общият размер на разплащателните сметки в КТБ възлиза на 44,077 млн. лв. към момента на поставяне на банката под специален надзор. На 20 юни 2014 година АЕЦ "Козлодуй" е имал парични средства в КТБ в размер на над 4 млн. лева. Към 30 юни 2014 година изискването за нетна концентрация е спазена. Към 20 юни 2014 година НЕК е имал парични наличности в левове в КТБ в размер на над 14 млн. лв. Дружеството има сключен договор с банката след провеждане на процедура на Закона за обществената поръчка." В резултат на тази операция БЕХ събира вземанията на двете дъщерни дружества в размера на техните задължения към банката. Петкова посочи, че изборът на банка е одобрен с решение на Съвета на директорите. "Към 20 юни 2014 паричните средства на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) в КТБ са в размер на над 3 млн. лв. КТБ е избрана за обслужваща банка по реда на обществените поръчки", каза още Теменужка Петкова. "Мини Марица-изток" ЕАД е имало в КТБ 223,7 хиляди лв., близо 10 хил. евро, както и  17 млн. лв. по доверителни сметки в полза на Министерството на икономиката и енергетиката. "ТЕЦ Марица-изток 2" е имало малко над 1 млн. лв. По различните разплащателни сметки лихвата е 1 процент, а по специална сметка за обезпечение е 4,1 %. Компанията "Булгаргаз" е имала 16,5 млн. лв., 413 хил. евро и равностойността на близо 170 хил. долара, депозирани при лихва от 0,1 % до 1,85 % годишна лихва "Булгартрансгаз" ЕАД е имало над 30,7 млн. лв., над 5,5 млн. евро и близо 10 млн. лв. в щатски долари. Дружеството е имало едногодишни депозитни договори при 5,6 % лихва.