Новини

Министър Ангелкова обсъди с бранша проекта на Наредбата за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене

"Ще бъде възприет европейският критерий на "Хотел старс", до 15% от стаите да са с по-малък размер от предвидените за категорията на дадения обект, ако това е съобщено предварително на потребителите на туристическата услуга. Облекчението е насочено към по-старите хотели или тези в градската част, които трудно могат да направят технически преустройства, но предлагат допълнителни услуги на своите клиенти". Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на дискусия с бранша. Срещата е част от общественото обсъждане на Наредбата за категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене, която е публикувана на сайта на Министерството на туризма. В дискусията участваха също заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, главният директор на главна дирекция "Туристическа политика" Мария Иванова, председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов и др. Министър Ангелкова подчерта, че при подготовката на наредбата е търсен балансиран подход, с който да се насърчи бизнесът да предлага по-висококачествени услуги и се гарантират правата на потребителите. "За 4 и 5 звездните хотели сме завишили максимално изискванията за качество на обслужването, но паралелно с това сме облекчили режима за по-ниския клас хотели", допълни Николина Ангелкова.Тя заяви, че при разработването на поднормативния акт към Закона за туризма са взети под внимание,както опитът на 15-те държави членки на "Хотел старс", така и обобщените данни от доклада на Световната организация по туризъм за оценката на системите за категоризация на висококатегорийните хотели в Европа и света. "Нашето участие в работната група е водено от принципите да се създаде подзаконов нормативен акт, в който акцентът да е насочен към изграждането и обслужването на самите обекти, като по отношение на обзавеждането по-скоро да се търси известна автономност на хотелиерите, без това да е за сметка на качеството", коментира председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Според него от гледна точка защита на потребителските права и контрола, който КЗП упражнява, е важно, че са намерили отражение в проекта на наредбата идеи като единният телефонен номер за хотелските рецепции – 9, както и чек-лист, който да улесни и гарантира максималната ефективност на проверките. Бизнесът и общините са предложили десет поправки и допълнения към наредбата, които работната група по създаването й е взела под внимание. Браншът предложи този документ да стане минимална база, която да се надгражда на принципа на доброволното сертифициране и да се взаимства опитът от европейската система за точкуване на обектите. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че са нужни специални грижи и конкретни мерки за подготовка на кадрите в туризма, защото те са в основата на качествената туристическа услуга.