Новини

Централизирана система намалява с 30% времето за пътуване в столицата

Времето за пътуване в столицата ще бъде намалено с 30%, а вредните емисии от транспорта с 25%. Това е очакваният резултат от въвеждането на нова система за управление на трафика в София, съобщи при представянето й заместник-кметът по „Транспорт и транспортни комуникации” Любомир Христов. Системата работи с контролер, който се монтира в таблото на всяко кръстовище. Различни видове детектори и електромагнитни датчици ще подават информация към центъра за управление, където са работните постове за служители и централизираният софтуер. При увеличаване на трафика системата ще увеличава зеления сигнал. На практика до края на 2016 година системата ще обхване всички натоварени кръстовища в града. „Ползите от това управление можем да разгледаме по три показателя: намалява се средното време за пътуване с 30 %, намаляват се до 25 % вредните емисии и разходите за гориво със 7-9 %”, посочи Христов. Предвидени са и светофари, които ще могат да се регулират от пешеходците. В момента се осъществяват довършителните строителни дейности в центъра на ул. „Будапеща“ 17.