Новини

Парламентът гласува създаването на временна комисия за промените в Конституцията

Парламентът ще гласува създаването на временна комисия за промените в Конституцията. Във временната комисия всички парламентарни политически сили ще имат право да участват на паритетен принцип с по двама представители, с което се цели максимален политически консенсус и бъдеща широка парламентарна подкрепа. Това според вносителите ще осигури по-голяма устойчивост на конституционните промени. Комисията ще трябва да обсъди всяко предложение във внесения проект за промените в Конституцията, касаещи съдебната власт. От предварителните заявки БСП и ДПС имат много резерви по предложените текстове. Под въпрос остава и кой ще оглави комисията за Конституцията. Преди разглеждането на проекта за създаване на комисията депутатите ще гласуват на закрито заседание ратификация между България и Международния наказателен съд.