Новини

Кметът на София Йорданка Фандъкова и Витория Алиата ди Вилафранка ще проверят строителството на завода за механично-биологично третиране на отпадъци

На 29 май от 14.15 часа кметът на София Йорданка Фандъкова, Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика” вЕвропейска комисия и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще посетят строителството на инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъци. Инсталацията се изгражда в местност Садината, до с.Яна. Проектът се изпълнява по ОП „Околна среда“