Новини

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, ще открие форум на КСБ

Камарата на строителите в България (КСБ) организира конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 –  предизвикателства и перспективи“. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Конференцията ще се проведе днес от 9.30 ч. в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“. От българска страна във форума ще вземат участие зам. министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще представи основните проекти на София през програмния период 2014 – 2020 г. В конференцията ще се включат и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, изп. директор инж. Иван Бойков, Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК, и Маргарете Хофман от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). По време на конференцията ще бъдат представени добри практики при изпълнението на проекти в строителния сектор от водещи фирми в бранша. Форумът е възможност в началото на новия програмен период 2014 – 2020 г. да се направи оценка на  резултатите от финансирането по политиката на сближаване 2007 – 2013 г. за хората и бизнеса, да се определят поуките от изпълнението на оперативните програми за досегашния период, както и да се очертаят основните предизвикателства и възможности през следващите години.