Новини

Вицепремиерът Томислав Дончев: ЗОП и закона за еврофондовете са ключови за новия програмен период

"Към момента имаме одобрени пет оперативни програми. ОПРР и ОПОС са в техническа процедура и се надявам скоро също да получим "да" от Брюксел. Новият програмен период следва максимата пари срещу реформи. А ние стартирахме много промени, които трябва да дадат резултат. Разбрахме колко е важно ефективното програмиране и принципа на партньорството. Императив е инвестициите да бъдат насочвани само към реформшрани сектори. Пример за това е водния". С тези думи вицепремиерът Томислав Дончева започна изказването си по време на конференцията "Кохезионната политика 2014-2020 г. - предизвикателства и перспективи", организирана от КСБ в партньорство с ЕК. Той подчерта, че ЗОП и закона за еврофондовете са двата крайъгълни камъка, които ще регламентират дейностите с европейско финансиране през новия програмен период. Дончев допълни, че облекчаването на административната тежест също е ключов въпрос, като напомни, че вече работи новата система ИСУН2 2020. Като предизвикателства пред България до 2023 г. той посочи подготовката за намаляващо безвъзмездно финансиране от ЕС и повече кредитни инструменти. "Качественият контрол и личната отговорност на звената в системата също са обект на дискусия. Сега идват местни избори и всички отдели по нередности ще получат стотици сигнали. Половината ще се окажат с характер на клевета. Но до един ще бъдат обработени. Това ще глътне огромни средства и много време на администрацията. Въппосът е кой ще поеме отгорността за задръстването на държавната машина без това да влияе негативно върху мотивацията на гражданите да търсят нередности", коментира вицепремиерът.