Новини

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Очаквам скоро да бъде одобрена „ОПОС 2014 – 2020“

Очаквам скоро да бъде одобрена „ОПОС 2014 – 2020“. Това заяви по време на конференцията на „Кохезионна политика 2014 – 2020 –  предизвикателства и перспективи“, организирана от Камарата на строителите в България. „Преминахме през една тежка година, през която бяха подложени на изпитания и МОСВ, бенефициенти и изпълнители. Изградихме и реконструирахме 32 ПСОВ, над 2700 км водопроводна и канализационна мрежа. Това ни дава всички основания, че успешно ще приключим програмния период 2007 – 2013 г.“, допълни тя. Ивелина Василева представи приоритетните оси по „ОПОС 2014 – 2020“.