Новини

Въвеждат пилотно дуалното образование в две училища

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” цели прилагане на приципите на учене чрез работа в българското професионално образование. Той беше представен на пресконференция от зам.- министърът на образованието и науката Ваня Карстева, швейцарският представител Матие Порети и Петя Евтимова - ръководител на проекта. През следващата 2015/2016 г. дуалното обучение ще бъде въведено пилотно в две училища, каза тя. Това са Професионална гимазия „Иван Хаджиенов”- Казанлък, 1 паралелка в 9 клас и една в 11 клас- машинен техник и машини и системи с ЦПУ и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. Д-р Георги Павлов”-София 1 паралелка в 9 и 10 клас – техник и технолог специалност мляко и млечни продукти. Учениците ще работят по 7 часа на ден като в 11и 12 клас ще бъдат на принципа 2 учебни и 3 работни дни. Ще получават и финансово възнаграждение. До следващата година ще се разработват нови учебни планове и програми, както и обучаване на учители и наставници, каза Евтимова. Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира в периода 2015-2019 г. съвместно от министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика и на икономиката. Въвеждането на дуалното образование създава компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, която е готова да отговори на съвременните изисквания на икономикта.