Новини

Завърши процедурата за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на револвиращи кредити на „ФЛАГ” ЕАД

Фонд ФЛАГ приключи успешно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи кредити на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Предоставяне на револвиращ кредит в размер на  40 000 000 лева и Обособена позиция № 2 - Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 20 000 000 евро.” До крайният срок за участие в процедурата 08.04.2015 г. оферти за участие подадоха три банки, а именно: 1.      „Хипо Ное Групе Банк” АГ с представена оферта за обособена позиция № 2 от предмета на обществената поръчка; 2.      „СИБАНК” ЕАД с представена оферта за обособена позиция № 2 от предмета на обществената поръчка; 3.      „БАНКА ДСК” ЕАД с представена оферта за обособена позиция № 1 от предмета на обществената поръчка;   На база разглеждането и оценката на постъпилите оферти, резултатите за класиране от проведената обществена поръчка са както следва:   По обособена позиция № 1 1-во място - „БАНКА ДСК” ЕАД, с предлагана цена от  4 470 400 лева без ДДС;   По обособена позиция № 2 1-во място – „СИБАНК” ЕАД с предлагана цена 1 120 400 евро без ДДС; 2-ро място – „Хипо Ное Групе Банк” АГ с предлагана цена 1 370 400 евро без ДДС.   Класирането е  обявено с Решение № 25 от 8 май 2015 г. на Изпълнителния директор на фонд ФЛАГ и е публикувано в Профила на купувача. Предстои подписване на договори с избраните изпълнители. С успешното приключване на процедурата фонд ФЛАГ осигури допълнително финансиране от 80 млн. за финансова подкрепа на  инвестиционните проекти на общините, които се финансират по Оперативните програми. Средствата са предназначени за осигуряване на мостово финансиране на междинни и окончателни плащания и за финансиране на собственото участие на общините. До края на 2015г. всички договорени проекти от Програмния период 2007 -2013г. следва да бъдат приключени и разплатени. С новите заеми капитала на фонд ФЛАГ ще достигне 320 млн. лв. от които 226 млн. лв. привлечен капитал. Основни кредитори на фонда са ЕБВР  с УниКредит  и „Хипо Ное Групе Банк”, като участници в синдикиран заем; УниКредит  Булбанк и новите кредитори „СИБАНК” и „БАНКА ДСК”. Фонд ФЛАГ е добър пример за Leverage effect – привличане на частни капитали за реализиране на публични проекти. От 2009г.  до март 2015г.  фондът е финансирал успешно 782 проекта и е предоставил кредити за 882 млн. лв. Подкрепени са проекти за 3 392 млн. лв. на  193 български общини. От предоставените заеми 474 или 60% са за финансиране на проекти по ОП Регионално развитие. С цел  да се осигури добро финансиране за следващия програмен период, фондът подаде документи и бе  избран да бъде представен на Петата глобална инфраструктурна среща в Базел (The 5th Global Infrastructure Basel Summit, 27-28.05.2015 г.). Форумът е посветен на насърчаване на частното финансиране в инвестиции за устойчива инфраструктура и проектът ФЛАГ е оценен между десетте най-добри проекти представени на тазгодишния престижен форум. Целта е да се осигури добро финансиране за следващия програмен период.