Новини

Директор от ЕК провери строителството на завода за отпадъци в столицата

Кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заведоха Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика” в Европейска комисия на строителната площадка на завода за механично-биологично третиране на отпадъци. Инсталацията се изгражда в местността Садината, до село Яна, а проектът се изпълнява по ОП „Околна среда“ (ОПОС) и е най-големият по програмата. Строителството на обекта, чиято подготовка започна още през 2007г. трябва да приключи този август. Към момента почти на 100% са завършени сградите за производство и съхранение на RDF, както и сградата за механично сепариране. Един от най-съществената подобекти е изграждането на подземната инфраструктура, която се изпълнява паралелно със строителството на сградите. В края на септември поетапно ще започне зареждането на инсталацията и пускането и в експлоатация. „Чрез работата на завода за механично-биологично третиране на отпадъци в село Яна, ще бъдат осигурени нови работни места за 175 души и този социален ефект никак не е за подценяване пред безспорно големият плюс за екологията“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Радвам се, че колегите от ЕК, които следят напредъка, но досега са го виждали на хартия и по документи, сега можаха да се уверят на място за това колко интензивна е работата и съответно да се осведомят за напредъка на проекта и сроковете за въвеждане в експлоатация“, посочи още Василева. Тя припомни, че през програмен период 2007-2013 година 750 млн. лв. бяха отделени за подобни проекти в цялата страна. През новия програмен период в новата оперативна програма са заложени още 560 млн. лв., които ще бъдат на разположение на общините, за да надграждат вече изградените системи за управление на отпадъците. Общият бюджет на проекта е 345 977 млн. лв., като 84% са от ОПОС. Останалите компоненти от проекта вече са изпълнени – компостиращата инсталация в "Хан Богров" на стойност 46,5 млн. лв., депото в "Садината" за 25,1 млн. лв. и пилотният проект за разделно събиране на отпадъци в районите "Овча купел" и "Кремиковци" за 2,6 млн. лв. Инсталацията в село Яна трябва да рециклира годишно по 410 хил. т. метал, пластмаса, хартия и биоразградими материали.