Новини

„Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи“ (специализиран информационен бюлетин)

„Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи“ (специализиран информационен бюлетин) KohezionnaPolitika_Conference (2) 123123