Новини

Министерството на правосъдието обявява имейл за становища по проекта за промени в Закона за съдебната власт

Министерството на правосъдието обявява имейл адрес jReform@justice.government.bg, създаден специално за становища по проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД ЗСВ). Министерството приканва всички заинтересовани експерти, граждани, професионални и неправителствени организации и др. в 15-дневен срок – до 15 юни т.г., да изпращат на този имейл своите становища по законопроекта. Отделно, днес, Министерството на правосъдието подготви писма, с които приканва заинтересованите институции – съдилища, прокуратура, Национална следствена служба, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Национален институт на правосъдието, професионални организации на магистратите, професионалните организации на нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти, съдебни заседатели и редица други – да изготвят и изпратят становища по законопроекта. След изтичането на този срок всички получени  становища ще бъдат анализирани и обобщени за целите на една задълбочена дискусия. Министерството на правосъдието предвижда организирането на поредица от тематични кръгли маси по отделни части от законопроекта.