Новини

Павлова: Над 1000 сгради са одобрени за саниране до момента по Националната програма за енергийна ефективност

Над 1000 многофамилни жилищни сгради до момента са одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференция на тема „Плановете за действие за енергийна ефективност на сградите: инструмент за борба с климатичните промени и намаляване на разходите за общините и сградите“. В организирания от посолството на Франция у нас форум участваха посланик Ксавие Лапер дьо Кабан, експерти по енергийна ефективност и представители на общините. Министър Павлова отбеляза, че интересът към програмата е много голям, като изрази надежда до края на годината около 2000 многофамилни жилищни сгради да сключат договор за финансиране с Българската банка за развитие. Според нея е възможно до края на месец юни да започнат същински строителни дейности по  първите три сгради в община Благоевград.  По Оперативна програма „Регионално развие“  до края на годината се очаква да бъдат санирани 180 сгради, като за 106 от тях вече има изготвени проекти. Министър Павлова отбеляза, че до момента със средства от ЕС са санирани над 1500 училища и детски градини, в които разходите за отопление и осветление са намалени с до 70%. „Темата за енергийната ефективност на жилищните сгради в контекста на борбата с климатичните промени и намаляване на консумацията на енергийни ресурси е изключително важна. За нас опитът на Франция в тази посока ще е много полезен, защото ще обменим не само добри практики в строителството, но и нужните законодателни промени, за да може да направим сградния си фонд енергийно ефективен“, отбеляза регионалният министър. Тя добави, че  това е ключов приоритет, тъй като страната ни е на първо място в Европа по енергийно неефективни сгради, а в същото време  90% от тях са частни.  Тежко е състоянието и на индустриалния сграден фонд, за който също трябва да се предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност. Според данните 35% от сградния фонд в ЕС е остарял и амортизиран, а в България процентът е три пъти по-висок.  Поради тази причина трябва да се повиши както интересът, така и отговорността на собствениците, защото по-голяма част от фонда в страната е в лош вид, а някои от сградите са и с опасни фасади. 1,120 млн. домакинства или около 3 млн. българи живеят в многофамилни жилищни сгради, като 700 хил. от тях са панелни. „Целта ни е да направим така, че тези сгради да са конструктивно устойчиви, красиви, безопасни и най-важното енергийно ефективни. След мерките за саниране ще се намалят значително разходите за отопление, защото в момента губим значителен финансов ресурс“, каза още Павлова. Министърът изтъкна, че МРРБ има три приоритетни задачи. Първата е създаване на добра нормативна база, за която ще се разчита много на опита на Франция в областта на строителството и проектирането, за да се постигнат високи нива на ефективност. Много важна задача е и приемането на добър закона за управление на етажната собственост, тъй като сегашната нормативна база има пропуски. Министърът уточни, че в тази насока вече се работи и скоро ще бъдат предложени промени, които ще уредят по-доброто стопанисване и задълженията към общите части на сградите. Третият важен приоритет е изработване на добра нормативна уредба на ниво общини. Местните власти трябва да имат по-голям ангажимент към изискванията за фасадите на сградите, цвета, остъклените балкони и т.н. Според министър Павлова трябва да се създаде ред и да се преустановят практиките за саниране само на един апартамент или остъкляване на определен брой фасади. По думите й важно е общините да следят за унифициране на фасадите, тяхното естетическо и безопасно поддържане. На форума министър Павлова съобщи още, че през 2016 г. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще продължи, като право на безвъзмездна финансова помощ ще имат не само панелните сгради.  За целта ще бъдат осигурени още 1 млрд. лв.  Програмата ще продължи и за в бъдеще, но постепенно безвъзмездната помощ от държавата ще бъде намалявана, като собствениците ще осигуряват съфинансиране. По думите на министър Павлова програмата може да се финансира от плана „Юнкер“, както и от други инвестиционни инструменти, тъй като съвпада с приоритетите на ЕС. „Енергийната ефективност на сградите е ключов приоритет за правителството. Освен Националната програма, в новия програмен период до 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще разчитаме на 300 млн. лв. за мерки за енергийна ефективност. Бизнесът пък ще може да инвестира в индустриални сгради европейски средства по ОП „Конкурентоспособност“. Паралелно с това ще бъде създаден и фонд, който да привлича инвестиции в тази насока“, увери министър Павлова. Тя добави, че ще бъде разработена и нова национална стратегия за подобряване на енергийната ефективност във всички жилищни сгради в страната. Целта е на базата на опита на редица специалисти да се създаде мащабна програма. От своя страна посланикът на Франция у нас Негово превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан подчерта важната роля на енергийната ефективност на сградите в борбата срещу климатичните промени и намаляване на разходите за отопление. „България плаща изключително много за енергия. Радвам се, че санирането на сградите е приоритет на правителството“, заяви той.